Suriye ve Filistin Mektupları

Yazar: Kitap Şuuru

Kazan’a göç etmiş Kırım Türklerinden aristokrat bir ailenin mensubu olan Yusuf Akçura; 1876’da Simbir’de dünyaya geldi. İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesini, Paris’te (1899) Siyaset okulunu bitirdi ve Osmanlı Saltanatı Kurumları Tarihi Üzerine Deneme adlı tezini yazdı. 1903’te Kazan’a geldi ve burada dört yıl Tarih, Coğrafya ve Osmanlı Türk Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Şura-yı Ümmet ve Meşveret gazetelerinde…

Gençlerle Hayat Bilgisi

Yazar: Kitap Şuuru

Haluk Dursun Hocamız, akademik çalışmalarının yanı sıra kamusal alanda da önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Bir dönem Ayasofya Müzesi başkanlığı ve müdürlüğü görevlerinde bulunmuş; Topkapı Sarayı müdürlüğü döneminde ziyaretçiye kapalı olan bölümler açılmış olup süreli sergiler düzenlenmiştir. Geleneksel Ramazan etkinlikleri, Muharrem ayı aşure programları, baklava alayları, musiki programları gibi saray gelenekleri tertip edilerek adeta yaşayan bir müze haline getirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı,…

Bir Osmanlı Subayının Esaret Günlükleri

Yazar: Kitap Şuuru

HÜSEYİN HAMİT BEY’LE RUSYA’DA İKİ YIL ESARET 29 Ekim 1914 tarihinde şehirleri değil, ülkeleri; devletleri değil, milletleri tahrip eden o meşum harbe bir deniz operasyonu ile dâhil olduk. Aynı yılın Mart ayında İstanbul’u işgal etmek için bir komisyon toplayan Rusya, 1 Kasım’da Osmanlı Kafkas sınırını geçti. Osmanlı ordusu tarafından verilen başarılı savunma muharebelerini değerlendiremeyen 3.…

Rus-Japon Harbi

Yazar: Kitap Şuuru

1904-1905 yılları arasında cereyan eden Rus-Japon Harbi, tarihin ilk modern savaşı olarak kabul edilmesi ve savaş gözlemciliğinin boyutu gibi özellikleriyle tarihteki yerini almaktadır. Rus-Japon Harbinin Osmanlı-Türk harp tarihinde ve dönemin İslam dünyasında, harp teknikleri ve gelişmeleri gibi askerî olguların yanı sıra batılı bir devletle doğulu bir devletin karşı karşıya gelmesi yönüyle farklı bir yeri vardır.…

Şehidim Şahidim

Yazar: Kitap Şuuru

Anı, bireyin canlı belleğinde iz bırakan yaşanmış olayları, okura yansıtmak için kullanılan Türk edebiyatının önemli bir türüdür. Dr. Kamil Konur, Şehidim Şahidim[1] adlı anı türünde kaleme aldığı eserinde atama haberini aldığında haritada yerinin dahi unutulduğu Silopi’de geçen beş yıllık süreci ele alır. “Silopi’de doktorluktan çok polislik yap(an)” (s.10) Dr. Kamil Konur, anılarında yansıttığı bellek hazinesiyle her Türk’ün asker doğduğu…

Zağra Müftüsünün Hatıraları

Yazar: Kitap Şuuru

Türk tarihi, zaferler ve fetihlerin olduğu kadar, kayıp vatanların da tarihidir. Orta ve Yeni Çağlarda geniş coğrafyalarda gerçekleşen fütuhat; ilerleyen dönemlerde yaşanan genel siyasi, sosyal ve iktisadi yozlaşma ile birlikte yerini kaybedilen vatanlar olgusuna bırakmıştır. Milliyetçiliğin ortaya çıktığı ve milli bilincin şekillenmeye başladığı bir dönemde yaşanan travmalar, Türk kimliğinin şekillenmesi üzerinde kuşkusuz derin tesirler yaratmıştır.…