Türklere Veda

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Pax Ottoman’ın kırılımlara uğraması, bunun yanında bilimsel gelişmeler ve değişen dünya, ortaya çıkan milliyetçilik söylemleri ve yeni bir devrin başlangıcının ayak sesleridir on yedinci yüzyıl sonlarında duyulmaya başlanan. Dünya yeni gelişmelere gebedir ve bu gebeliğin sonu Osmanlı İmparatorluğu –imparatorluk geneli- için pek hayırlı neticeler getirmeyecek, nihayetinde yolun sonunda, elde kalan Anadolu…

İmparatorun İmgesini Çözebilmek

Yazar: Kitap Şuuru

GİZEM MAGEMİZOĞLU İLE FATİH SULTAN MEHMED’İN KAMUSAL İMAJI VE İMPARATORLUK SİYASETİ ÜZERİNE Gizem Hanım, röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bize kısaca kendinizden ve akademik yaşantınızdan bahsedebilir misiniz? Merhaba. Öncelikle benimle röportaj yapmak istediğiniz için ben teşekkür ederim. İnsan her zaman kendini ifade edebilme fırsatı bulamıyor. Aslen Antakyalı olmakla birlikte Ankara’da büyüdüğümü söyleyebilirim. Ankara…

Düşük Şiddetli Devrim

Yazar: Kitap Şuuru

Entelijansiya, sözlük anlamı olarak bir milletin aydın sınıfını tanımlar[1]. Yâni her şeye yön veren münevver tabakasını… Bu yüzden ülkemizde mesûliyet mânâsında en büyük yük entelijansiya sınıfındadır. Çünkü tefekkürle elde edilen neticeler entelijansiya sınıfının elinde işlenir ve ülkenin ileri gitmesi için rehber fikirler olarak yöneticilerin ellerine sunulur. Yâhut ülkenin kaderine etki etmek bâbında bâzen dümen-direkt milletin…

Siyâset-nâme

Yazar: Kitap Şuuru

Nizâmülmülk Kimdir? Nizâmülmülk, dönemine ve dönemin devlet adamlarına yön veren öncü isimlerden birisidir. Asıl adı Hasan b. Ali b. İshak olan Nizâmülmülk, 1018’de Horasan’ın Tus şehrine bağlı Nûkan kasabasında dünyaya gelmiştir. Annesini henüz bebekken kaybeden Nizamülmülk, babasının himayesinde büyümüştür. Babası Ali, kendisinin eğitimiyle bizzat ilgilenmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başlamıştır. Bunun yanında…

Türk Modernleşmesi, İktisadi Zihniyet

Yazar: Kitap Şuuru

Prof. Dr. Abdulkadir İlgen, 1964 yılında Bolu’da doğmuştur. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Akademisi mezunu olan yazar, 1994 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Dumlupınar Üniversitesi İktisat bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan yazar, 1998 yılında Marmara Üniversitesinde doktorasını tamamlamıştır. Yazar, akademik ve idarî birçok görev üstlenmiştir. İngiltere’ye giderek burada akademik…

Hayat Yolunda

Yazar: Kitap Şuuru

“Hayattan korkmayın çocuklar! İyi, doğru bir şey yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki!” Bu güzel söz Fransız oyun yazarı Jean Anouilh’e ait. Hayatta iyi ve doğru şeyler yapmanın verdiği iç huzur tarif edilemez. Fakat her zaman iyiye ve doğruya ulaşmak mümkün değil. En basit girişimlerde bile bir hata yapma korkusu koca bir dev gibi hayat…