Ahmet Ferit’e Mektuplar

Yazar: Kitap Şuuru

Türkçülük, günümüze değin birbirinden kıymetli münevverlerin savunduğu bir fikir olarak ön plana çıkmıştır. Millet sevgisinin kaynaştırdığı aydın zümre, daha okul sıralarında bir araya gelerek vatanın sorunlarına kafa yormuştur. Fikirdaşlık, ilerleyen zamanlarda kardeşlik hukukunun doğmasına ne olmuştur. Zor şartların bir araya getirdiği Türk münevverlerinden Yusuf Akçura ve Ahmet Ferit Tek de Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’inse ilk yıllarında…

Türklere Veda

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Pax Ottoman’ın kırılımlara uğraması, bunun yanında bilimsel gelişmeler ve değişen dünya, ortaya çıkan milliyetçilik söylemleri ve yeni bir devrin başlangıcının ayak sesleridir on yedinci yüzyıl sonlarında duyulmaya başlanan. Dünya yeni gelişmelere gebedir ve bu gebeliğin sonu Osmanlı İmparatorluğu –imparatorluk geneli- için pek hayırlı neticeler getirmeyecek, nihayetinde yolun sonunda, elde kalan Anadolu…

Osmanlı Hava Gücü

Yazar: Kitap Şuuru

Tarih, insanlığın değişim sürecini panoramik şekilde gözler önüne seren içtimaî bir bilimdir. Mevzubahis değişimden kasıt ise idarî, askerî, içtimaî, iktisadî ve sınaî alanlar olmak üzere, insanlığı ilgilendiren tüm alanlarda yaşanan değişimleri kapsamaktadır. Öyle dönemler vardır ki, zikredilen bütün alanları derinden etkileyecek mahiyete sâhiptir. Etkileyiciliği oldukça yüksek olan bu dönemler, içerisinde pek çok farklı alanı ve…

Kızılbaşlar Tarihi

Yazar: Kitap Şuuru

Tarih araştırmalarında birinci el kaynaklar, incelenen olay ve döneme tanık olan ya da bunları yakından takip eden kişilerin yazdığı eserler olarak adlandırılmaktadır. Bu kaynaklar tarih araştırmaları açısından çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle Türklerin yaşadığı geniş coğrafyalarda kültürel, dilsel, tarihî, siyasî ve askerî birçok konuda bilgi edinmemizi ve bu bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmamızı sağlayan araçlar…

Yakup Cemil

Yazar: Kitap Şuuru

vurulsun kösleri şu gâvur sevdamızın vursun isyanın bacısı olan kanım karanlığa Tarihimiz ve meraklıları; kahramanlık ve gâvurluk arasında, siyah ve beyazın kabulüyle ilerler. Bu topraklarda hataları ve sevaplarıyla var olanların, yaşayanların değil, hainlerin ve vatanseverlerin tarihleri vardır, kalıplar içerisinde bir kabul ve bu kabule dayalı olarak anlatılar yaşar, merak edilir, en önemlisi de kabul edilir.…

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti

Yazar: Kitap Şuuru

Sanayi Devrimi, pek çok sosyolojik olguyu beraberinde getirmiştir. Sanayi vâsıtasıyla büyüyen şehirler; mekanik üretime dayalı bir ekonomik sistemin belirmesi; toplumsal yapının bozulup insanî değerlerin ayaklar altına alınması gibi hususlar, burada ifade edilebilir. Mekanik alanda yaşanan gelişmeler ise, özellikle askerî alanda büyük değişimlere zemin hazırlamıştır. Böylece yeni savaş âletlerinin icadı, zırhlı gemilerin inşası, hâlihazırdaki topların modernizasyonu…