Alem-i İslam

Yazar: Kitap Şuuru

“Âlem-i İslam” kitabı, diğerkâm ve hamiyetperver öğretmen Oğuzhan Saygılı’nın ilk hareketi verdiği ve kendisi gibi memleket sevdalısı genç insanlarla yürüttüğü “Kitap Şuuru” isimli gayretli bir ekip tarafından temin edilip, tarafıma ulaştırılmıştır. Gaziantep’te kendilerini yetiştirmeye ve memlekete ümit ve ışık olmaya çalışan bu genç kadronun desteklenmesi, hatırda tutulması ve bu gibi serdengeçtilerin artması dileğiyle çalışmamı takdim…

Deli Halid Paşa

Yazar: Kitap Şuuru

Kuşkusuz Türk tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan Millî Mücadele dönemi, bağımsızlığımızı sağlayıp kendi geleceğimizi inşa ettiğimiz devirdir. Kadın-erkek, genç-yaşlı vatanın bütünlüğü için nice destanlar yazmıştır. Şarktan garba, şimalden cenuba yurdun her köşesinde tek bir vücut olunmuştur. Bu kutlu zaferde elbette başat aktörler yer almaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ana…

Ülkeler Kitabı

Yazar: Kitap Şuuru

İslâm dininin gelişiyle Araplar, ilmî disiplinlerde yeni bir ivme kazanmışlardır. Özellikle ilk dönemlerde coğrafî eserlerde dağınık şekillerde görülen astronomi, felsefe, matematik, tasvirî coğrafya gibi ilimler tedricen tekâmül etmişlerdir. Arap topraklarının genişlemesi sebebiyle ticarî yollar daha da önem kazanmış, bu da coğrafya ilmine verilen kıymetin daha da artmasına vesile olmuştur. Öte yandan Abbasî halifeleri dönemi Arap…

Malazgirt 1071

Yazar: Kitap Şuuru

Tarihçi; tarihine bağlı kalmalı, objektif olmalı, olayları en doğru biçimde, değiştirmeden aktarmalıdır. Sonuçları belgelere dayandırmalı, tek kaynaktan değil birçok ve özellikle çağdaş kaynaklardan yararlanarak en doğru bilgiye ulaşmalıdır. Tüm bu saydıklarımı bulabileceğimiz bir eser… Doç. Dr. Mustafa Alican Hoca’nın Malazgirt 1071 – Kıyametin İlk Günü adlı kitabının değerlendirmesini sizler için kaleme almaya çalıştım. Bütün akademik…

Rus Devleti Tarihi

Yazar: Kitap Şuuru

Hikâye bu ya, karşısına çıkan peri, Rus’a bir dilek hakkı vermiş ve eklemiş: “Ne dilersen iki katını komşun Türk’e vereceğim.” Rus hemen dilemiş: “Bir gözümü kör et!” Süleyman Nazif’in nesrinde, Nihal Atsız’ın şiirinde, Doğu Anadolu’da 150 sene evvel yaşayanların anılarında yukarıdaki hikâyeyi destekler duygu ve düşüncelerle karşılaşırız. Bugün bile Libya’da, Suriye’de, Karadeniz’de ve elbette Kafkaslarda…

Bir Asır Sonra Balkan Savaşları

Yazar: Kitap Şuuru

Usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlayarak çektiği “Değirmen” filminde Tarık Pabuçcuoğlu’nun canlandırdığı bıçkın İttihatçı mühendis karakteri, I. Balkan Savaşı’ndaki felakete dikkat çekerek “Bir Balkan yenilgisinden bile ders alamadık… Çeteci süngüleri altında can veren masumların, emzikli kadınların, aksakallı ihtiyarların feryatları kulaklarımızdan pek çabuk silindi!” diyerek halkı galeyana getirmeye çalışır. Halkın bu tarz bir…