Kitabın Yurduna Yazılar

Yazar: Kitap Şuuru

Kitap dendiği zaman ilk tasavvur ettiğimiz, iki kapak arasındaki yazılarsa eğer, hayata dair birçok şeyi kaçırıyoruz demektir. Her kitabın içerisindeki o uçsuz bucaksız dünyayı anlamlandırmak, kitabın yurduna göçerek gerçekleşir. İnsan; okuduğu kadar vardır, var olduğu…

Ahmet Ferit’e Mektuplar

Yazar: Kitap Şuuru

Türkçülük, günümüze değin birbirinden kıymetli münevverlerin savunduğu bir fikir olarak ön plana çıkmıştır. Millet sevgisinin kaynaştırdığı aydın zümre, daha okul sıralarında bir araya gelerek vatanın sorunlarına kafa yormuştur. Fikirdaşlık, ilerleyen zamanlarda kardeşlik hukukunun doğmasına ne…

Kadın Kalbi

Yazar: Kitap Şuuru

Bazen insanı anlamanın zorlaştığı malum. Hele hele bir kadını anlamanın kendine has bazı zorluklarının olduğunu da kimse inkâr edemez. Ayrıca insan duygularının o kendine has serencamı düşünülecek olursa, kadının duygularına ev sahipliği yapan kalbinin daha…

Türklere Veda

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Pax Ottoman’ın kırılımlara uğraması, bunun yanında bilimsel gelişmeler ve değişen dünya, ortaya çıkan milliyetçilik söylemleri ve yeni bir devrin başlangıcının ayak sesleridir on yedinci yüzyıl sonlarında duyulmaya başlanan. Dünya yeni gelişmelere…

Kara Kemal

Yazar: Kitap Şuuru

      İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN KÜÇÜK EFENDİSİ KARA KEMAL: HAYATI VE MİLLÎ İKTİSAT MÜCADELESİ İttihat ve Terakki, son dönemlerde giderek popülaritesini arttıran bir cemiyet konumuna gelmiştir. Bilhassa yeni neslin mefkûre arayışı, onların yolunu İttihat ve Terakki ve…

Osmanlı Hava Gücü

Yazar: Kitap Şuuru

Tarih, insanlığın değişim sürecini panoramik şekilde gözler önüne seren içtimaî bir bilimdir. Mevzubahis değişimden kasıt ise idarî, askerî, içtimaî, iktisadî ve sınaî alanlar olmak üzere, insanlığı ilgilendiren tüm alanlarda yaşanan değişimleri kapsamaktadır. Öyle dönemler vardır…