ABD’nin Yeni Jeopolitik Kıskacında Türkiye

Yazar: Kitap Şuuru

Devletlerin de insanların olduğu gibi geleceğe dair hesapları, ihtirasları ve kaygıları mevcuttur.  Hesaplı adım atarak geleceği tasarlamak, insandan ziyade bir devlet için daha zaruridir. Hiç şüphe yok ki ABD, son iki yüz yılın dünya siyasetine damga vurarak, geleceğini garanti altına almak adına farklı coğrafyalarda davetsiz yuvalanan bir devlettir. ABD’nin siyasi aktör olarak sahne aldığı en…

Kitabın Yurduna Yazılar

Yazar: Kitap Şuuru

Kitap dendiği zaman ilk tasavvur ettiğimiz, iki kapak arasındaki yazılarsa eğer, hayata dair birçok şeyi kaçırıyoruz demektir. Her kitabın içerisindeki o uçsuz bucaksız dünyayı anlamlandırmak, kitabın yurduna göçerek gerçekleşir. İnsan; okuduğu kadar vardır, var olduğu kadar da okur. Tabii okumaktan kastettiğimiz şey nitelikli okumadır. Yaşadığımız süre boyunca kıymetli zamanımızı kendimizi geliştirecek ve işimize yarayacak çalışmalar…

Ahmet Ferit’e Mektuplar

Yazar: Kitap Şuuru

Türkçülük, günümüze değin birbirinden kıymetli münevverlerin savunduğu bir fikir olarak ön plana çıkmıştır. Millet sevgisinin kaynaştırdığı aydın zümre, daha okul sıralarında bir araya gelerek vatanın sorunlarına kafa yormuştur. Fikirdaşlık, ilerleyen zamanlarda kardeşlik hukukunun doğmasına ne olmuştur. Zor şartların bir araya getirdiği Türk münevverlerinden Yusuf Akçura ve Ahmet Ferit Tek de Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’inse ilk yıllarında…

Türklere Veda

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Pax Ottoman’ın kırılımlara uğraması, bunun yanında bilimsel gelişmeler ve değişen dünya, ortaya çıkan milliyetçilik söylemleri ve yeni bir devrin başlangıcının ayak sesleridir on yedinci yüzyıl sonlarında duyulmaya başlanan. Dünya yeni gelişmelere gebedir ve bu gebeliğin sonu Osmanlı İmparatorluğu –imparatorluk geneli- için pek hayırlı neticeler getirmeyecek, nihayetinde yolun sonunda, elde kalan Anadolu…

Osmanlı Hava Gücü

Yazar: Kitap Şuuru

Tarih, insanlığın değişim sürecini panoramik şekilde gözler önüne seren içtimaî bir bilimdir. Mevzubahis değişimden kasıt ise idarî, askerî, içtimaî, iktisadî ve sınaî alanlar olmak üzere, insanlığı ilgilendiren tüm alanlarda yaşanan değişimleri kapsamaktadır. Öyle dönemler vardır ki, zikredilen bütün alanları derinden etkileyecek mahiyete sâhiptir. Etkileyiciliği oldukça yüksek olan bu dönemler, içerisinde pek çok farklı alanı ve…

Kızılbaşlar Tarihi

Yazar: Kitap Şuuru

Tarih araştırmalarında birinci el kaynaklar, incelenen olay ve döneme tanık olan ya da bunları yakından takip eden kişilerin yazdığı eserler olarak adlandırılmaktadır. Bu kaynaklar tarih araştırmaları açısından çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle Türklerin yaşadığı geniş coğrafyalarda kültürel, dilsel, tarihî, siyasî ve askerî birçok konuda bilgi edinmemizi ve bu bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmamızı sağlayan araçlar…