Kadın Kalbi

Yazar: Kitap Şuuru

Bazen insanı anlamanın zorlaştığı malum. Hele hele bir kadını anlamanın kendine has bazı zorluklarının olduğunu da kimse inkâr edemez. Ayrıca insan duygularının o kendine has serencamı düşünülecek olursa, kadının duygularına ev sahipliği yapan kalbinin daha girift bir hâl aldığı söylenebilir. Esasında, duygular şöyle kâğıt sayfalarına dökülse de anlamlandırabilmek için kafa yorsak dediğimiz bazı anlar olur.…

Şiirin Doğası

Yazar: Kitap Şuuru

ŞİİR YAZMA YOLUNDA BİR REHBER: ŞİİRİN DOĞASI İnsan, konuşma yetisi sayesinde duygularını ifade etme konusunda en şanslı organizmadır. Ne var ki Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov’un da belirttiği üzere kelimeler duyguları aktarmada asla yeterli olmayacaktır. Buna rağmen hislere ket de vurulamaz. Bu yüzden insan kendini ifade etmek amacıyla yazılı-sözlü birçok yöntem geliştirmiştir ve ürünler ortaya koymuştur.…

Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri

Yazar: Kitap Şuuru

Değerli yazar Kemal Özmen’in Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri adlı kitabı 2016 senesinde okura sunulmuştur. Yazar, kitabında isminden de açıkça anlaşılacağı üzere Türk edebiyatının Fransız edebiyatı ile etkileşimini başarılı ve anlaşılır bir şekilde ele almıştır. Fransız şiirleri doğrultusunda Türk şiirinin ne gibi etkileşimlerden geçtiğini, ne tür değişimlere uğradığını bu kitapla ayrıntılı ve açık bir biçimde…

Yahya Kemal

Yazar: Kitap Şuuru

Modern Türk şiirinin en tanınmış şairlerinden biri olan Ahmet Agâh ya da herkesin bildiği adıyla Yahya Kemal, modern ile klasik arasındaki güçlü rabıtayı bulmuş ve sanat anlayışındaki tutumunu buna göre belirlemiştir. Onun hayata, şiire, mimariye, musikiye hatta dine bakış açısında bu tutumun etkisi büyüktür. O, hayatı estetik bir perspektiften görmüştür. Tanburi Cemil Bey’i dinledikten sonra…

Türkçenin Sırları

Yazar: Kitap Şuuru

              Cemil Meriç’in kelime hakkında: ”Gönülden gönüle köprü, asırdan asıra merdiven. Kelime, kendimi seyrettiğim dere. Kelime sonsuz. Kelime âdem.” deyişine bakıldığında, merhumun kelime üzerine tefekkürü görülmektedir. Aynı zamanda Türkçemizin mimarlarından, baba eren Yûnus Emre’mizin ”söz ola kese savaşı, söz ola kese başı…” mısraları ile devam eden şiir kıyafetindeki hakikati;…

Tez Nasıl Yazılır

Yazar: Kitap Şuuru

Her bilim insanın geçmesi gereken bir yol, uğraması gereken bir durak vardır. Bir yola girip üretmenin tadına varan bilim adamı yeni eserler için kendisinde kuvvet bulur. Kimi zaman ilk eser büyük bir külliyatın kapısını aralayan anahtar gibi, peşinden birçok bilimsel çalışmayı sürükleyip getirir. Bilim adamının akademik dünyaya attığı ilk adım ise bir sınav kurulu önünde…