Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi

Yazar: Kitap Şuuru

Türk milletinin tarihi, zaman tünelindeki uzun bir tüneldir. Tünel boyu ışıklar bazen kesilse de ekseriyetle bu ışık Türk milletinin milli mefkuresinin devamlılığı, sürekliliği ve çeşitliliğiyle devam etmiştir. Türklerin genelde itham edildiği “Savaştılar ve düşünmediler” düşüncesi son zamanlarda yapılan ilmî çalışmalarla beraber artık itibar kazanmamakla beraber bu fikriyat her geçen gün giderek erimektedir. Türk düşünce hayatında…

Ağabeyim Orhan Veli

Yazar: Kitap Şuuru

Gazeteci Seray Şahinler’in kaleminden, merak uyandıran Orhan Veli portresi Ağabeyim Orhan Veli, Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Yazar, eserin yazım sürecini “Gazete Duvar”a verdiği röportajda okurla paylaştı.[1] Orhan Veli’ye dair bir çalışma fikri; Yapı Kredi tarafından yayımlanan Orhan Veli’nin kendi sesinden şiirlerinin tel kayıtlarını dinlemesi üzerine Şahinler’in Orhan Veli’ye dair merakını uyandırmıştır. Eserin temeli böylelikle 2012…

Cengiz Aytmatov ve Türküler

Yazar: Kitap Şuuru

Biz Türkiye Türklerinin, ismimizden mülhem olarak türkü dediğimiz bir müzik türü var. Halk şiirlerinin, ezgiler eşliğinde söylenmesi de diyebiliriz. Elbette her halkın kendi ezgileri olabilir. Bu durum Kırgız Türklerinde de var. Onlar bu halk ezgilerine yır ya da ır diyorlarmış. Cengiz Aytmatov, “Her yazar bir milletin çocuğudur” derken elbette içinde yaşadığı toplumun geleneklerini, kültürünü nakledeceğini…

Nuri Demirağ Kimdir

Yazar: Kitap Şuuru

“Türk, insan kudretinin yaratabileceği her faydalı şeyi memleketi için düşünmeye, düşündüğünü yapmağa ve başarmağa kadirdir. Yapamamak, yapamadım, yapamam demek benliğimden, varlığımdan geçtim… Aczi, zaafı kabul ettim demektir.”[1] Bir işi başarmanın en önemli merhalesi o işin başarılacağına duyulan inançtır. Bu aşamada başarı sağlandıktan sonra ise yapılması gereken şey inancın verdiği kuvvetle ve büyük bir azimle yorulmadan…

Sır Katibi

Yazar: Kitap Şuuru

“Sır Kâtibi”nin Sırları Hâtıra okumayı severim. Seyahatname ve biyografi okumayı sevdiğim kadar severim. İnsanı ve hayatı aracısız veren romanlar, hikâyeler değil, onlardır. Objektif bilgi edinmek için pek tabii başka türden eserler okunur. Özellikle akademik hayatta, hatıralarda yazılanları başka bir yerde doğrulamadan kullanmayı tercih etmezler. Haklıdırlar. Çünkü objektif gerçeklik karşısında en zayıf belge kişinin yaşadıklarını nakletmesidir.…

Çölün Kızı

Yazar: Kitap Şuuru

Biyografik eserler, insani duyguları, hırsları ve idealleri, tarihi olay ve olgular ile mezcetmek suretiyle geçmiş bir zamana ve mekâna, tarih anlatılarının pek beceremediği bir biçimde pencere açabilmektedir. Genel tarih anlatısında, insani vasıflardan sıyrılarak adeta “mekanikleştirilen” pek çok olay ve olgu, biyografik eserlerde farklı formlarda karşımıza çıkabilmektedir. Bu yönüyle biyografi ve otobiyografi çalışmalarının, tarihi dönem, olay…