Dede Korkut Destanı

Yazar: Kitap Şuuru

Esere geçmeden önce kısaca yazarın özgeçmişine göz atalım. Prof. Dr. Necati Demir Hoca, Ordu’ya bağlı Ulubey ilçesinin Kumanlar Köyü’nde dünyaya geldi. 1964 doğumlu olan yazar, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezunu olduktan sonra yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nde, doktorasını da Selçuk Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Günümüzde Gazi Üniversitesi’nde akademik görevine devam etmektedir.  Son dönemlerde…

Türkistan Nüshası, Soylamalar ve 13. Boy

Yazar: Kitap Şuuru

Son zamanlarda Türkoloji alanında muazzam gelişmeler, sevindirici çalışmalar birbiri ardına gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Dede Korkut anlatısının yeni bir nüshasının, 13. Boy’un, ortaya çıkması oldu. Aynı anda iki muhtelif yayınevi tarafından iki farklı bilim insanının çalışmaları peşi sıra neşredildi. Tabii ardı sıra gelen tartışmalar da birbirini izledi. Ben burada bu kısır tartışmalara girmek…

Türk Kültüründe Vampirler

Yazar: Kitap Şuuru

Bu yazıda ele alacağımız kitap editörlüğünü Ömer Ünal’ın yaptığı, Karakum yayınlarından Haziran 2018 de çıkan ve 2 ana başlık altında toplamda 19 başlıktan oluşan Türk Kültüründe Vampirler kitabıdır. Kitap kaynakça ile beraber toplam 170 sayfadır. Seçkin SARPKAYA ve Mehmet Berk YALTIRIK gibi alanında uzman iki akademisyen tarafından kaleme alınmıştır. İnsanın var oluşunun en temel duygularından…

Yaratılış ve Türeyiş

Yazar: Kitap Şuuru

Bir milletin temeline ışık tutup ona kuvvet veren; âdeta millî şuurun dirilişi, uyanık kalışı ve sürekli harlanışının özetidir destanlar… Fuzuli Bayat, Mitoloji hakkında ”kaosu kozmosa dönüştüren mutlak gücün öyküsü” tanımını yapar. Bu kaosun kozmosa dönüşümü meselesinin kalıplarından birisi de destanlardır.  Türk edebiyatına büyük hizmetleri dokunmuş ve günümüz patırtılarından geri planda kalmış bir isim; Mustafa Necati…

Türklerin Şeytani Masalları

Yazar: Kitap Şuuru

Halk Bilimi (Folklor) çalışmalarının tarihi Avrupa’da çok eski tarihlere kadar giderken Türkiye’de bu sahada asıl ilk çalışmaların Cumhuriyet dönemi ile beraber başladığını söyleyebiliriz. Günümüzde Folklor disiplini artık üniversitelerde birer bölüm çatısı altında yetiştirilen öğrenciler ve öğretim üyeleriyle önemli bir ivme kazanma sürecine girmiştir. Bu alanda ortaya koyulan kitap, makale ve tez çalışmalarının sayısı gün geçtikçe…

İdigey İle Moradım

Yazar: Kitap Şuuru

Destanlar sözlü edebiyat geleneği içinde oldukça önemli bir yere sahip olan anlatılardır. Destanların millî uyanışı ve birliği sağlamak, halkın büyük işler başarmak için kendine olan güvenini tazelemek gibi işlevlerinin dışında, töreyi ve âdetleri gelecek nesillere aktarmak, dil mirasını korumak ve tarihi aydınlatmak gibi rolleri de vardır. Destanlar birtakım tarihî olaylara ve kahramanlara dayanmakla beraber bunlara…