Hu-Man – Sapiens mi, Adem mi?

Yazar: Kitap Şuuru

Felsefe ve ilahiyat fakültelerinden lisans mezunu, tasavvuf anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve iletişim fakültesinde doktora dersleri almış olan Arda Karani; din, bilim, felsefe, şiir ve roman yazarlığı yapmaktadır. İç İşleri Bakanlığı bünyesine “Kozmik Büro”, “Bilgi İşlem” ve “Strateji Geliştirme” ofislerinde çalışmıştır. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının “Yayın ve Denetleme Kurulu”…

Türk Düşünce Tarihi

Yazar: Kitap Şuuru

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de düşünce insanlığı harekete geçiren, değiştiren, yön veren en önemli amillerden birisi olmuştur. Bu nedenle milletlerin bazı fikir adamları çağlarının düşünce yükünü çekmiş, milletlerine yön vermiş, hatta insanlığa ışık olacak büyük atılımların yaşanmasını sağlayacak fikirlerini serdetmişlerdir. Dünya düşünce tarihi bu nedenle geniş bir perspektif sunar. Düşünce tarihi ve fikir adamları manasında…

Tarih – Kültür ve Milliyetçilik

Yazar: Kitap Şuuru

Prof. Dr. Erol Güngör’ün hacim olarak küçük ancak muhteva açısından derya misali bu eserini tanıtmadan evvel müellif hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Merhum Erol Güngör Hoca Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın asistanlığını yapmıştır. Sosyal psikoloji alanının Türkiye’de kurulmasına öncülük etmiştir. Tecrübi Psikoloji Kürsüsü’nde sosyal psikolojiye yönelik dersler vermiştir. Ayrıca milliyetçilik kavramının sosyolojik temelleri üzerine de emsal…

Garplılaşmanın Neresindeyiz

Yazar: Kitap Şuuru

            “Garp medeniyetinin esas unsurları, ilim, ameli hayata tatbikinden ibaret olan teknik, insan haklarını teminat altına alan hukuk ve hürriyettir. Hakiki Garplılık ise bunların prensiplerine bağlılıktır…” Mümtaz Turhan Garplılaşma, başka bir deyişle Batılılaşma mevzûsu geçmişten bu yana Türkiye’de çokça tartışılan bir mevzû olma hüviyeti taşımaktadır. Bu tartışmalar sadece askerî, iktisadî ya da hukuk alanlarında değil; sosyoloji, psikoloji, mimari,…

İnsan Olmak

Yazar: Kitap Şuuru

2018 yılında kendisini kaybettiğimiz Prof. Dr. Engin Geçtan, Tıp Fakültesi mezunudur. Amerika’da psikoloji ve nöroloji alanlarında uzmanlık eğitimi almıştır. ODTÜ, Marmara, Ankara ve Boğaziçi Üniversitelerinde dersler vermiştir. İnsan Olmak adlı eseri 1984 yılında yayımlanan ikinci kitabıdır. Ana konusu ve amacı ise insanların davranışlarının arka perdesinin incelenmesi ve basit bir dil ile okuyucuya aktarılmasıdır. Konu ele…

Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme

Yazar: Kitap Şuuru

İskender Öksüz son kitabı Bilim, Din ve Türkçülük’te diyor ki: “Kurumlar iki sebepten zayıflar ve çöker: Değişmedikleri için ve Değiştikleri için Demek ki bilgelik nasıl değişip nasıl değişmemek gerektiğini kestirmektedir.”[1] Devletleri de böyle değerlendirmeliyiz. Devletleri çürümeye, yok olmaya mahkum eden atılacak adımların doğru hesap edilememesidir. Peki Batı ne yaptı da geriden takip ettiği milletleri, devletleri,…