Nil’den Tuna’ya Osmanlı

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı’nın hakim olduğu geniş coğrafya ve bu coğrafyada bıraktığı eserler / izler, tarihine ve ecdadına bağlı kişiler nezdinde genellikle merak ve ilgi konusudur. Bende de böyle bir merak ve ilgi var. Bu anlamda gittiğim farklı bölgelerde öncelikle tarihi / dini eserleri görmekten, tanımaktan ve resimlerini çekmekten keyif alırım. Hele hele uzun yıllar yönettiğimiz bölgeleri, halkları,…

Avrupa Seyahatnamesi

Yazar: Kitap Şuuru

Yeni bir yüzyıl arifesinde yeni bir dünyanın doğuşuna şahitlik eden Fatih Kerimi, toplumu için aydın kimliğini hep ön planda tutmuştur. Derdi tasası yaşadığı, var olduğu toplumun ileri düzeyde, refah ve saadet içinde, insanlığa bahşedilmiş nimetlerden hakkıyla istifade eden toplumlar arasında bulunması olmuştur. Fatih Kerimi etrafına ışık saçarak yeni ufuklar açmaya vesile olmuştur. Kendisini yetiştirmenin, okumanın,…

Doğu Seyahatnamesi

Yazar: Kitap Şuuru

Batılıların Doğu’ya olan ilgisi çoğu zaman dini bir hedefin gölgesinde kök salmıştır. Dini yönelim genellikle gizli emellerin saklanması hususunda iyi bir kılıf olarak görev yapmıştır. Her zaman tehdit altındaki dini unsuru korumak kastıyla Doğu’nun üzerine yönelen Hristiyan savaş makinesi, Kilisenin otorite kaybı, Doğu-Batı ilişkilerinin kabuk değiştirmesi ve Avrupa’daki merkezi krallıkların güç kaybı gibi etmenlerden sonra,…

D’Aramon Seyahatnamesi

Yazar: Kitap Şuuru

Türk tarihinin ikbal dönemleri hezimet devirlerinden daha çok ilgiye şayandır. Çünkü zirve hep merak edilir. Yapılan kıyaslamalar neticesinde elde edilen veriler Türkleri medeniyetin son hanesine koyanlara karşı sert bir şekilde kullanılmak için bekletilir. Hele yıkıcı eleştiriye karşı gelişen savunma cephesi hamasete gark olmuş bir zihinden teşekkül etmişse, zirve dönemleri müdafinin en güçlü silahıdır. Fakat modern…

Merv Seyahatnamesi

Yazar: Kitap Şuuru

Tarih boyunca Türklerin zamanın cenderesinden geçercesine içinden geçtikleri, tarihsel miraslarını ve kimliklerini sokaklarına bıraktıkları şehirler vardır. Bu şehirler Türkistan’ın kalbi olarak telakki edilebilecek bir mevkide, Türk kültürüne dair ana arterlerin ve göç yollarının üzerinde konumlanmışlardır. Türklüğün kalbinin uzun süre Türkistan’da attığı bilinir. Kadim Türkistan coğrafyasında medeniyeti bünyesinde doğurup, zirveye taşıyan bu merkezler zikredilecek olursa akla…

İlyas Hanna Seyahatnamesi

Yazar: Kitap Şuuru

Dünya Ortaçağ’dan çıktıktan sonra hızla kabuk değiştirmeye başlamış,en önemli değişimlerden birisi de seyahat dünyasında yaşanmıştır. Okyanusları aşan dev gemiler sayesinde yeni ticaret yolları üzerinden eskiden hayali dahi güç olan seyahatler kolaylıkla yapılmaya başlamıştır. Yeni keşfedilen kıtalar hakkındaki yarı efsane yarı gerçek söylevler dinleyenlerin dimağlarına kıymık gibi saplanırken, meraklarının yangınını söndürmeye çalışan maceraperestler kıtalararası seyahatin ilk…