Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür

Yazar: Kitap Şuuru

ADİL YILMAZ İLE YALOVA İLİ KÖYLERİ SÖZLÜ TARİH VE KÜLTÜR ENVANTERLERİ İSİMLİ ESER ÜZERİNE BİR RÖPORTAJ Adil Bey, bizi kırmadığınız için öncelikli olarak teşekkür ederiz. Sizin arkeoloji çalışmalarınızı yakından biliyoruz. Bilhassa Moğolistan’da yaptığınız faaliyetler İslam öncesi Türk tarihinin aydınlatılması adına son derece önemli. Belki ben sizi tanıyorum ama okurlarımızın da tanıması için sormak istiyorum: Kısaca…

İttihatçı Bir Fedai

Yazar: Kitap Şuuru

Hiç şüphesiz ki bir vatanın fiilî ve manevi düşmanlardan kurtarılmasında rol oynayan en önemli etmen fertlerin yüreklerindeki vatan sevgisidir. Bu sevgi kimi insanlarda ilmî, kimi insanlarda ise fiilî alanlarda tezahür eder. Türk tarihini irdeleyerek incelediğimizde her alanda, vatan sevgisiyle dolup taşarak hizmet etmiş birçok kişiye rastlarız. Bu kişilerden çoğu hatta ve hatta en önemlileri ittihatçılardır.…

Düşük Şiddetli Devrim

Yazar: Kitap Şuuru

Entelijansiya, sözlük anlamı olarak bir milletin aydın sınıfını tanımlar[1]. Yâni her şeye yön veren münevver tabakasını… Bu yüzden ülkemizde mesûliyet mânâsında en büyük yük entelijansiya sınıfındadır. Çünkü tefekkürle elde edilen neticeler entelijansiya sınıfının elinde işlenir ve ülkenin ileri gitmesi için rehber fikirler olarak yöneticilerin ellerine sunulur. Yâhut ülkenin kaderine etki etmek bâbında bâzen dümen-direkt milletin…

Türkiye’nin Batılılaşması ve Millî Meseleler

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı İmparatorluğu, klasik dönemde medreselerde okuttuğu müspet bilimleri, duraklama ve gerileme devirlerinde terk etmiş ve medreselerde dini ilimler ile eğitime devam etmiştir. Fenni bilimlerden uzaklaşılması ve yeni gelişmelerin bidat olarak görülmesi, bir devrin menkûbu olan imparatorluğu, çağdaşlarının gerisinde bırakmıştır. Ekonomik, askeri ve sosyal geri kalış birçok alanda şiddetle tesirini göstermiş, ancak ibret alınmamıştır. Nihayet devlet…

Türk Olmak

Yazar: Kitap Şuuru

Kitabın yazarı Cemal Kurnaz, edebiyat profesörüdür. Yayımlanmış birçok şiir, makale ve kitapları bulunmaktadır; üretkenliğinin sürmesini diliyorum. Türk Olmak adlı kitap, 4 ayrı bölümden, yaklaşık 100 civarında kısa yazıdan oluşmakta; her yazı, kısa da olsa ayrı bir nasihat içermektedir. Kitap sade, akıcı, etkili bir dil ve üslupla yazılmıştır; sohbet havasında okunacak ve okuyanı sıkmayacak niteliktedir. Bir…

Ondan Bundan

Yazar: Kitap Şuuru

Modern Tatar edebiyatının kurucularından olan Fatih Kerimi, 1870 yılında Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş olan Tataristan’da dünyaya gelir. Fatih Kerimi babası tarafından verilen ilk eğitiminin ardından medrese eğitimi almak için hicret eder. Rus emperyalizminin, kendi halkını ve diğer halkları eğitim ve bilim alanında yapmış olduğu ilerlemeler sayesinde yendiğinin ve işgal ettiğinin farkına o yıllarda varır.…