Düşük Şiddetli Devrim

Yazar: Kitap Şuuru

Entelijansiya, sözlük anlamı olarak bir milletin aydın sınıfını tanımlar[1]. Yâni her şeye yön veren münevver tabakasını… Bu yüzden ülkemizde mesûliyet mânâsında en büyük yük entelijansiya sınıfındadır. Çünkü tefekkürle elde edilen neticeler entelijansiya sınıfının elinde işlenir ve ülkenin ileri gitmesi için rehber fikirler olarak yöneticilerin ellerine sunulur. Yâhut ülkenin kaderine etki etmek bâbında bâzen dümen-direkt milletin…

Türkiye’nin Batılılaşması ve Millî Meseleler

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı İmparatorluğu, klasik dönemde medreselerde okuttuğu müspet bilimleri, duraklama ve gerileme devirlerinde terk etmiş ve medreselerde dini ilimler ile eğitime devam etmiştir. Fenni bilimlerden uzaklaşılması ve yeni gelişmelerin bidat olarak görülmesi, bir devrin menkûbu olan imparatorluğu, çağdaşlarının gerisinde bırakmıştır. Ekonomik, askeri ve sosyal geri kalış birçok alanda şiddetle tesirini göstermiş, ancak ibret alınmamıştır. Nihayet devlet…

Türk Olmak

Yazar: Kitap Şuuru

Kitabın yazarı Cemal Kurnaz, edebiyat profesörüdür. Yayımlanmış birçok şiir, makale ve kitapları bulunmaktadır; üretkenliğinin sürmesini diliyorum. Türk Olmak adlı kitap, 4 ayrı bölümden, yaklaşık 100 civarında kısa yazıdan oluşmakta; her yazı, kısa da olsa ayrı bir nasihat içermektedir. Kitap sade, akıcı, etkili bir dil ve üslupla yazılmıştır; sohbet havasında okunacak ve okuyanı sıkmayacak niteliktedir. Bir…

Ondan Bundan

Yazar: Kitap Şuuru

Modern Tatar edebiyatının kurucularından olan Fatih Kerimi, 1870 yılında Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş olan Tataristan’da dünyaya gelir. Fatih Kerimi babası tarafından verilen ilk eğitiminin ardından medrese eğitimi almak için hicret eder. Rus emperyalizminin, kendi halkını ve diğer halkları eğitim ve bilim alanında yapmış olduğu ilerlemeler sayesinde yendiğinin ve işgal ettiğinin farkına o yıllarda varır.…

Sapiens

Yazar: Kitap Şuuru

İçimizi kemiren büyük bir merakla varoluşu sorgulama, her dönem gündemde olan bir mevzudur. Bu merak felsefe gibi bir bilim dalının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Her birey hayatı boyunca bu durumu mutlaka bir kez düşünmüştür ve iç sorgulamasını yapmıştır. İlk insanlar nasıldı? Yiyecekleri nasıl buldular? Nasıl avlandılar? Avlanırken av oldular mı? Yemek pişirmeyi nasıl öğrendiler? Eşyaları…

Ben Türk

Yazar: Kitap Şuuru

                                                                                                                       Türk siyasal hayatının en tartışmalı konularından biri Stalin’in Türkiye’den toprak talep etmesi ve bunun üzerine İsmet Paşa’nın NATO’ya ve Batı bloğuna dâhil olmak için başvurmasıdır. NATO’ya dâhil olmalı mıydık yoksa başka çare var mıydı, bu durumda ne yapılırdı gibi sorular yaklaşık 75 senedir tartışılmakta ve gelecekte de tartışılacağa benzemektedir. Kuzey Kore Çin-Sovyet bloğunun hâkimiyeti altına…