İttihat ve Terakki’nin Küçük Efendisi Kara Kemal

Yazar: Kitap Şuuru

İttihat ve Terakki Cemiyetini (İTC) önemseyen biri olarak, uzun zamandır İTC ile ilgili okumalarla hemhâlim. İTC’nin anlaşılması için yazılan ve yayımlanan kitaplar epey önemli sayılara ulaştı. Gerek telif eserler olsun, gerek hatıratlar gerekse Merkez-i Umumi’nin Kızıl Konak evrakı yahut Paris Yazışmaları, artık cemiyet hakkında birtakım varsayımlardan, yanlışlardan yola çıkılarak ithamlarda bulunmayı zorlaştırıyor. Kötü niyetli olmadıkça…

ABD’nin Yeni Jeopolitik Kıskacında Türkiye

Yazar: Kitap Şuuru

Devletlerin de insanların olduğu gibi geleceğe dair hesapları, ihtirasları ve kaygıları mevcuttur.  Hesaplı adım atarak geleceği tasarlamak, insandan ziyade bir devlet için daha zaruridir. Hiç şüphe yok ki ABD, son iki yüz yılın dünya siyasetine damga vurarak, geleceğini garanti altına almak adına farklı coğrafyalarda davetsiz yuvalanan bir devlettir. ABD’nin siyasi aktör olarak sahne aldığı en…

Kitabın Yurduna Yazılar

Yazar: Kitap Şuuru

Kitap dendiği zaman ilk tasavvur ettiğimiz, iki kapak arasındaki yazılarsa eğer, hayata dair birçok şeyi kaçırıyoruz demektir. Her kitabın içerisindeki o uçsuz bucaksız dünyayı anlamlandırmak, kitabın yurduna göçerek gerçekleşir. İnsan; okuduğu kadar vardır, var olduğu kadar da okur. Tabii okumaktan kastettiğimiz şey nitelikli okumadır. Yaşadığımız süre boyunca kıymetli zamanımızı kendimizi geliştirecek ve işimize yarayacak çalışmalar…

Ahmet Ferit’e Mektuplar

Yazar: Kitap Şuuru

Türkçülük, günümüze değin birbirinden kıymetli münevverlerin savunduğu bir fikir olarak ön plana çıkmıştır. Millet sevgisinin kaynaştırdığı aydın zümre, daha okul sıralarında bir araya gelerek vatanın sorunlarına kafa yormuştur. Fikirdaşlık, ilerleyen zamanlarda kardeşlik hukukunun doğmasına ne olmuştur. Zor şartların bir araya getirdiği Türk münevverlerinden Yusuf Akçura ve Ahmet Ferit Tek de Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’inse ilk yıllarında…

Türklere Veda

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Pax Ottoman’ın kırılımlara uğraması, bunun yanında bilimsel gelişmeler ve değişen dünya, ortaya çıkan milliyetçilik söylemleri ve yeni bir devrin başlangıcının ayak sesleridir on yedinci yüzyıl sonlarında duyulmaya başlanan. Dünya yeni gelişmelere gebedir ve bu gebeliğin sonu Osmanlı İmparatorluğu –imparatorluk geneli- için pek hayırlı neticeler getirmeyecek, nihayetinde yolun sonunda, elde kalan Anadolu…

Kara Kemal

Yazar: Kitap Şuuru

      İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN KÜÇÜK EFENDİSİ KARA KEMAL: HAYATI VE MİLLÎ İKTİSAT MÜCADELESİ İttihat ve Terakki, son dönemlerde giderek popülaritesini arttıran bir cemiyet konumuna gelmiştir. Bilhassa yeni neslin mefkûre arayışı, onların yolunu İttihat ve Terakki ve İttihatçılar ile kesiştirmektedir. İttihat ve Terakki denince akla genel olarak Talat, Enver ve Cemal Paşalar gelmektedir. Bu genel ezber, kısmen…