37. KİTAP ŞUURU AKADEMİK OKUMA GRUBU TOPLANTISI PROGRAMI

KONU: TOPLUMLARIN RUHSAL VE AHLAKİ ÇÖKÜŞLERİNİ ROMAN OLARAK İŞLEYEN ESERLER

İNSAN, TOPLUM VE AHLAK

Tarih: 04.12.2023 Pazartesi / 19.00

(Etkinliğimiz çevrim içi yapılacaktır. Link, etkinlik günü ilan edilecektir.)

***

14. KİTAP ŞUURU AKADEMİK OKUMA GRUBU TOPLANTISI PROGRAMI

KONU: CUMHURİYET’İN İLANINDAN SONRA (ATATÜRK DÖNEMİ) SİYASİ
MÜCADELELER

Tarih: 31.10.2023 Salı

14. KİTAP ŞUURU AKADEMİK OKUMA GRUBU TOPLANTISI PROGRAMI

AÇILIŞ KONUŞMASI:

Oğuzhan Saygılı – 18:45-19:00

SUNUMLAR:

1. Konu: Şeyh Sait İsyanı
Sunum: Meryem Hanım
Zaman: 19:00-19:15 / Tartışma, Soru Cevap: 19:15-19:20

2. Konu: İzmir Suikastı
Sunum: Rabia Sümeyye Karapınar
Zaman: 19:20-19:35 / Tartışma, Soru Cevap: 19:35-19:40

3. Konu: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Sunum: Zafer Saraç
İlgili Eser: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Eric Jan Zürcher
Zaman: 19:40-19:55 / Tartışma, Soru Cevap: 19:55-20:00

4. Konu: Serbest Cumhuriyet Fırkası
Sunum: Eyüp Yılmaz
İlgili Eser: 90 Günlük Muhalefet Serbest Cumhuriyet Fırkası-Cem Emrence

Zaman: 20:00-20:15 / Tartışma, Soru Cevap 20:15-20:20

5. Konu: Kemal Tahir Romanlarında Muhalefet: Yol Ayrımı Olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası
Sunum: Semanur Ulu
İlgili Eser: Yol Ayrımı-Kemal Tahir
Zaman: 20:20-20:35 / Tartışma, Soru Cevap: 20:35-20:40

6. Konu: Atatürk Dönemi Türkiye’si
Sunum: Necdet Cura
İlgili Kitap: Modernleşen Türkiye’nin Tarihi- Eric Jan Zürcher
Zaman: 20:40-20:55 / Tartışma, Soru Cevap: 20:55-21:00

7. Konu: Rauf Orbay
Sunum: Mustafa Özkanlı
İlgili Kitap: Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıralarım
Zaman: 21:00-21:15 / Tartışma, Soru Cevap: 21:15-21:20

8. Konu: Fethi Okyar
Sunum: Emine Serpil Atsal Çarpan
İlgili Kitap: Atatürk Okyar ve Çok Partili Türkiye Fethi Okyar’ın Anıları
Zaman: 21:20-21:35 / Tartışma, Soru Cevap: 21:35-21:40

9. Konu: Topal Osman Ağa
Sunum: Rümeysa Bedirhanoğlu
İlgili Belgesel: Mustafa Kemal Paşa’nın Koruması Milis Yarbay Topal Osman Ağa
Zaman: 21:40-21:55 / Tartışma, Soru Cevap: 21:55-22:00

***

Türk Musikisi dosya konusu ile Çelebi Dergisinin 8. sayısı okurları ile buluşmaya başladı.

***

Çelebi Dergisi iki yaşında… Mitat Enç dosya konusu ile Çelebi Dergisinin 7. sayısı okurları ile buluşmaya başladı.

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 36. haftasında Timothy Snyder’in “Tiranlık Üzerine” kitabı üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 36. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 35. haftasında Ferda Koç ve Aydoğan Kutlu’nun “Devlet Aklı Kavramında ‘Devlet Adamı’ Figürü” makalesi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 35. Hafta

***

Kitap Şuuru, okumaya ve okutmaya devam ediyor. 2021 yılının Mayıs ve Haziran aylarında 73 farklı şehirde 476 okura 2992 kitap ve dergi hediye edildi.

Kitap Şuuru – 2021 Yılı Mayıs ve Haziran Ayı Hediye Kitap, Dergi İstatistikleri

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 34. haftasında “Saz” filmi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 34. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 33. haftasında Sönmez Kutlu’nun “İmam Maturidi ve Maturidilik” kitabı üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 33. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 32. haftasında Kasım Timur’un “Neden Bir ‘İslami Uluslararası İlişkiler Teorisi’ Yoktur?” makalesi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 32. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 31. haftasında Mehmet Akif Okur’un “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi’nin Jeopolitiği, Türk Kuşağı ve Uygurlar” makalesi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 31. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 30. haftasında “Kefernahum” filmi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 30. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 29. haftasında “Emine Işınsu Özel Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinlikte Emine Işınsu’nun hayatı, “Azap Toprakları” , “Kendimden Kendime” ve “Emine Işınsu Armağanı” isimli kitaplar anlatıldı. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 29. Hafta
Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 29. Hafta

***

ÇELEBİ DERGİSİ’NİN “TÜRKMEN AĞASI: DÜNDAR TAŞER” SAYISI ÇIKTI!

Çelebi Dergisi’nin 432 sayfalık, 51 yazardan mürekkep Dündar Taşer’in tüm yönleri ile değerlendirildiği “Türkmen Ağası: Dündar Taşer” dosya konulu ve poster hediyeli Nisan 2021 sayısı çıktı! 

ÇELEBİ DERGİSİ’NİN “TÜRKMEN AĞASI: DÜNDAR TAŞER” SAYISI ÇIKTI!

Çelebi Dergisi’nin Abide Şahsiyetlerimiz serisinin ikincisi olan dördüncü dosya konusunda, muhteva itibariyle, Dündar Taşer’in fikirleri ve bunların değerlendirilmesi mevzusudur. Yine bunun yanında Taşer bir bütün olarak değerlendirilip, Taşer’in kişiliği, aile hayatı, insan ilişkileri, dünya görü­şü, fikirleri bir derleme şeklinde okuyucuya sunulmayı amaçlanmıştır. Onun akılcı, kuvvetli muhakeme yeteneği, engin bilgi birikimi, yüksek tarih şuuru Devlet gaze­tesinde 1969-1972 yılları arasında Mesele adı altında toplanmıştı. Mesele de Türki­ye’nin problemlerini ele almış ve buna Türk milliyetçiliği fikri penceresinden bakmış­tır. Cemil Meriç, Dündar Taşer’in üslubunu, “dizgin tanımayan bir tecessüs, cesur bir idrak ve büyük bir gönül; vicdanını kaybeden bir devrin vicdanı”; Mesele adlı eserini ise “Türk düşüncesinin ana belgelerinden biri” olarak ifade etmiştir.

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 26. haftasında Şaban Tanıyıcı ve Selçuk Kahraman’ın “II. Abdülhamit’in Dış Politikasında İslamcılık ve İngiliz Şeyhülislam Abdullah Quilliam” makalesi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 26. Hafta

***

Kitap Şuuru sitemizin yayın kurulu üyesi Ahmet Şahin Bey Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Şahin Bey’e Mektup” adlı yarışmada 2. olmuştur. Kendisini tebrik eder, başarılarının daim olmasını dileriz.

Gaziantep Şahin Bey’e Mektup yarışması

***

Kitap Şuuru, okumaya ve okutmaya devam ediyor. 2021 yılının Nisan ayında 52 farklı şehirde 170 okura 460 kitap ve dergi hediye edildi.

Kitap Şuuru – 2021 Yılı Nisan Ayı Hediye Kitap, Dergi İstatistikleri

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 25. haftasında Ercan Türksoylu’nun “Yücel Teşkilatı” kitabı üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 25. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 24. haftasında Yıldırım Ağanoğlu’nun “Yücel Teşkilatı” kitabı üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 24. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 23. haftasında Kürşad Koca’nın “Balkan Türklerinin Yakın Dönem Kahramanları “Yücelciler” makalesi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 23. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 22. haftasında “Ben, Daniel Blake” filmi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 22. Hafta

***

Kitap Şuuru, okumaya ve okutmaya devam ediyor. 2021 yılının Mart ayında 58 farklı şehirde 323 okura 1037 kitap ve dergiler hediye edildi.

Kitap Şuuru – 2021 Yılı Mart Ayı Hediye Kitap, Dergi İstatistikleri

***

Çelebi Türk’ün gür sesi olmaya devam ediyor. Abone olarak siz de destek olabilir, dergiyi yaşatabilirsiniz.

2020 sayılarını temin etmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Ali Gezginci – Ziraat İBAN: TR 8800 0100 1994 7934 4589 5001 – Tel: 0 530 371 86 99

Ahmet Şahin – Tel: 0 534 715 26 75

Shopier: shopier.com/5227738

Alka Yayınevi e-Mağaza: http://www.alkayayinevi.com/urun/celebi-3-sayi/

Çelebi Dergisi – 2021

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 21. haftasında Zeki Velidi Togan’ın “Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadi Vaziyeti” makalesi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 21. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 20. haftasında Fatih Kerimi’nin “İstanbul Mektupları” kitabı üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 20. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 18. haftasında “Can Dostum” filmi üzerine konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 18. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 17. haftasında İbni Haldun’un Tarihsel Felsefi Öğretisinin Toplumsal Temelleri makalesi üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 17. Hafta

***

Kitap Şuuru Proje Koordinatörü Oğuzhan Saygılı, “Kitap Şuuru YouTube” hesabında canlı yayınlara tekrar başladı.

Kitap Şuuru Youtube sayfasına abone olarak Oğuzhan Saygılı’nın programlarını takip edebilirsiniz.

21 Şubat 2021 tarihinde Baki Kuru’nun “İşte Hayatım” kitabı üzerine değerlendirmesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://youtu.be/0GjD9h9Fw3Y

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 16. haftasında Nizamülmülk’ün “Siyasetname” kitabı üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 16. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 15. haftasında Soyalp Tamçelik’in “Türkiye’de Popüler Kültürün Muhafazakârlaşması ve Eğlence Kültürünün Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme” makalesi üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 15. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 14. haftasında “Parasite” filmi üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 14. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 13. haftasında Mehmet Özgüden’in “Türkiye’de Seçkinler” makalesi üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “TeamLink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 13. Hafta

***

Çelebi dergisinin 3. sayısı çıktı!

Kitap Şuuru’nun da bir ürünü sayılabilecek Çelebi, Türk İstiklâl Savaşı ve Yerel Direnişler dosya konulu sayısında 270 sayfa ve 34 yazarla okurlarının karşısına çıktı. Gecikmeden sipariş vermek için aşağıdaki numaraları takip edebilirsiniz.

Çelebi Dergisi 3. Sayısı

***

Kitap Şuuru grubumuzun emektarlarından Ümit Çalışkan’ın editörlüğünü üstlendiği, 27 yazarımızın katkı sunduğu ürünümüz “Kitap Şuuru Dile Geliyor” çıktı!

“Kitap Şuuru Dile Geliyor” çok yakında okurlarıyla buluşuyor.

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 12. haftasında Yusuf Akçura’nın “Suriye ve Filistin Mektupları” kitabı üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “TeamLink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 12. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 11. haftasında “Çin’in Afrika Kriz Bölgesindeki Dış Politikasının Analizi: Darfur ve Güney Sudan Örnekleri” makalesi üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “TeamLink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 11. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 10. haftasında “Deli ve Dahi” filmi üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “Teamlink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 10. Hafta

***

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu toplantılarının 9. haftasında “Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini Maturidi” makalesi üzerinde konuşuldu. Etkinlik, “TeamLink” üzerinden gerçekleştirildi.

Kitap Şuuru Akademik Okuma Grubu Toplantısı – 9. Hafta