Kadın Kalbi

Yazar: Kitap Şuuru

Bazen insanı anlamanın zorlaştığı malum. Hele hele bir kadını anlamanın kendine has bazı zorluklarının olduğunu da kimse inkâr edemez. Ayrıca insan duygularının o kendine has serencamı düşünülecek olursa, kadının duygularına ev sahipliği yapan kalbinin daha girift bir hâl aldığı söylenebilir. Esasında, duygular şöyle kâğıt sayfalarına dökülse de anlamlandırabilmek için kafa yorsak dediğimiz bazı anlar olur.…

Türklere Veda

Yazar: Kitap Şuuru

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Pax Ottoman’ın kırılımlara uğraması, bunun yanında bilimsel gelişmeler ve değişen dünya, ortaya çıkan milliyetçilik söylemleri ve yeni bir devrin başlangıcının ayak sesleridir on yedinci yüzyıl sonlarında duyulmaya başlanan. Dünya yeni gelişmelere gebedir ve bu gebeliğin sonu Osmanlı İmparatorluğu –imparatorluk geneli- için pek hayırlı neticeler getirmeyecek, nihayetinde yolun sonunda, elde kalan Anadolu…

Kara Kemal

Yazar: Kitap Şuuru

      İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN KÜÇÜK EFENDİSİ KARA KEMAL: HAYATI VE MİLLÎ İKTİSAT MÜCADELESİ İttihat ve Terakki, son dönemlerde giderek popülaritesini arttıran bir cemiyet konumuna gelmiştir. Bilhassa yeni neslin mefkûre arayışı, onların yolunu İttihat ve Terakki ve İttihatçılar ile kesiştirmektedir. İttihat ve Terakki denince akla genel olarak Talat, Enver ve Cemal Paşalar gelmektedir. Bu genel ezber, kısmen…

Osmanlı Hava Gücü

Yazar: Kitap Şuuru

Tarih, insanlığın değişim sürecini panoramik şekilde gözler önüne seren içtimaî bir bilimdir. Mevzubahis değişimden kasıt ise idarî, askerî, içtimaî, iktisadî ve sınaî alanlar olmak üzere, insanlığı ilgilendiren tüm alanlarda yaşanan değişimleri kapsamaktadır. Öyle dönemler vardır ki, zikredilen bütün alanları derinden etkileyecek mahiyete sâhiptir. Etkileyiciliği oldukça yüksek olan bu dönemler, içerisinde pek çok farklı alanı ve…

Kızılbaşlar Tarihi

Yazar: Kitap Şuuru

Tarih araştırmalarında birinci el kaynaklar, incelenen olay ve döneme tanık olan ya da bunları yakından takip eden kişilerin yazdığı eserler olarak adlandırılmaktadır. Bu kaynaklar tarih araştırmaları açısından çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle Türklerin yaşadığı geniş coğrafyalarda kültürel, dilsel, tarihî, siyasî ve askerî birçok konuda bilgi edinmemizi ve bu bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmamızı sağlayan araçlar…

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti

Yazar: Kitap Şuuru

Sanayi Devrimi, pek çok sosyolojik olguyu beraberinde getirmiştir. Sanayi vâsıtasıyla büyüyen şehirler; mekanik üretime dayalı bir ekonomik sistemin belirmesi; toplumsal yapının bozulup insanî değerlerin ayaklar altına alınması gibi hususlar, burada ifade edilebilir. Mekanik alanda yaşanan gelişmeler ise, özellikle askerî alanda büyük değişimlere zemin hazırlamıştır. Böylece yeni savaş âletlerinin icadı, zırhlı gemilerin inşası, hâlihazırdaki topların modernizasyonu…