İttihatçı Bir Fedai

Yazar: Kitap Şuuru

Hiç şüphesiz ki bir vatanın fiilî ve manevi düşmanlardan kurtarılmasında rol oynayan en önemli etmen fertlerin yüreklerindeki vatan sevgisidir. Bu sevgi kimi insanlarda ilmî, kimi insanlarda ise fiilî alanlarda tezahür eder. Türk tarihini irdeleyerek incelediğimizde her alanda, vatan sevgisiyle dolup taşarak hizmet etmiş birçok kişiye rastlarız. Bu kişilerden çoğu hatta ve hatta en önemlileri ittihatçılardır.…