Bir Sefarad Bilgesi Halil Bezmen

Yazar: Kitap Şuuru

“Hayatımı yazsam roman olurdu” diye geçmişte yaşadıklarını efsaneleştirmek isteyenlerin bir sözü vardır.  Aslında her yaşam hikayesi bir romana konu olabilecek potansiyeli içinde taşır. Romanlardaki karakterler, bünyelerinde barındırdıkları hikâyeleriyle, başlı başına bir âlem görünümüyle, adlarından bolca söz ettirerek edebiyat tarihinde unutulmaz olurlar. Esasında işin sırrı müellifin kaleminin gücündedir. Sıradan bir hikâye, yazanın maharetiyle destana dönüşür. Bir…

Bir İnsan Karl Marx

Yazar: Kitap Şuuru

Dünya tarihine damgasını vurmuş fikir adamlarının hayatları hep ilgi çekici olmuştur. Çünkü vücuda getirdikleri düşünce sistemleri hakkında çok fazla konuşulmasına rağmen mühim fikirlerinin yeşerdiği özel yaşamları hep geri planda kalır. Oysaki hayatın bir bütün olarak telakki edilmesi gerekir. Fikrin geri planına ışık tutmanın, bir yerde fikre ışık tutacağı gerçeğinden hareketle biyografilerin yüksek kıymeti haiz olduğu…