Enver Paşa’nın Vasiyeti

Yazar: Kitap Şuuru

Yakın tarihimizin en çok konuşulan, en çok tartışılan isimlerinden Şehid-i Muhterem Enver Paşa Türkiye’de ne kadar tartışmalı bir şahsiyet ise Türkistan için o derece tartışmasız bir abidedir. O, Türkistan’ın Çarlık Rusya ile başlayıp Sovyetler ile devam eden makûs talihinde parlayan bir güneştir. Milli mücadele için Türkistan’a gitmeye karar verdiğinde kendisine başaramayacağını ve orada öleceğini söyleyenlere…

100 Soruda Kudüs

Yazar: Kitap Şuuru

Kudüs, ilk medeniyetlere ev sahipliği yapması ve semavi dinlerin merkezinde yer alması hasebiyle tarihi, coğrafi ve dini açıdan asırlar boyu savaşlara sahne olmuş, bir türlü paylaşılamamış bir şehirdir. İnsanlığın doğuşuna ilişkin teorilerde de Kudüs önemli bir yere sahiptir. Eserde Kudüs’ün ilkçağlardan itibaren tarihine değinilmiş ve özellikle İsrail devletinin kuruluşu ile birlikte ortaya çıkan “Kudüs’ün yönetimi”…

Filistin’e Musevi Göçü ve Siyonizm

Yazar: Kitap Şuuru

Bu yazımızda sözümüze konu edeceğimiz kitabımız: Filistin’e Musevi Göçü ve Siyonizm (1880-1914) kitabıdır. Kitabın yazarı Ömer Tellioğlu, yayınevi ise Kitabevi Yayınları. Söz konusu Filistin olunca aslında kitabi bilgilerden daha çok aklıma gelenler davranışsal anlamda eylemlere tekabül ediyor nedense. Gözümün önüne gelenler ise kitaptan, yazıdan daha çok resimler ve görüntülerden ibaret. Etkilenme aşaması etkileyici gibi dursa da bilgi dağarcığı…

100 Soruda Kudüs

Yazar: Kitap Şuuru

“100 Soruda Kudüs”, Kudüs için hem tarihi hem de coğrafi bir kılavuz niteliği taşıyor. Kudüs hakkında bilgi edinmek isteyenler, tarihçesini merak edenler ve Kudüs’ü ziyaret edecek olanlar için faydalı bilgiler içeriyor. Kudüs ile ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken yüz soruya yazarlar yaptıkları araştırmalarla kısa ve öz biçimde cevap vermiş. Bu soru cevapların niteliğine göre…

İttihadçılık

Yazar: Kitap Şuuru

Eser, bir hukukçu olan İsmail Küççükkılınç tarafından kaleme alınmıştır. Eserde Osmanlı’nın son devrinde rol oynayan aktörlere ve yaşanan olaylara ilişkin bütüncül ve sistematik bir inceleme yapılmıştır. Küçükkılınç, kendisini İslâmcı olarak ifade ediyor, ancak özellikle İttihadçılık konusunda kendi cenahına da eleştirileri var. Çünkü İslâmcı ve muhafazakâr kesimden farklı bir pencereden bakıyor İttihat ve Terakki’ye. Kendisinin de…

Babür Şah

Yazar: Kitap Şuuru

Bilindiği üzere Türkler tarihte birçok devlet kurmuş ve geniş coğrafyalara hükmetmiştir. Türkistan başta olmak üzere birçok coğrafyada Türkler tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu coğrafyalardan Afganistan ve Hindistan’da Türklerin izlerini taşıdığı topraklardır. Biz bu inceleme ve tanıtımımızda Fergana-Andican’da hayata gözlerini açan, babasının talihsiz bir şekilde ölümüyle 12 yaşında tahta geçip kendini siyasi mücadelelerin içinde bulan Zâhirüddin…