Ömer Umur – Türk Siyasi Tarihinde Büyük Birlik Partisi

Eserin müellifine, “Hocam siz bir tarihçisiniz, tarihin herhangi bir dönemi değil de neden bir siyasî partiyi tez konusu olarak seçtiniz?” diye sorduğumda aldığım cevap, “Ahde vefa duygusu.” olmuştu. Hocamızın daha fazla açıklama yapmasına gerek kalmadan, kendisine verilenleri ödeme zorunda hissettiği bir camia hakkında nasıl bir duygu yoğunluğu yaşadığını az çok tahmin etmiştim. İçinden geldiği, hayat düsturlarını öğrendiği, millî-manevî değerleri kazandığı camiaya karşı beslediği duygu, gösterdiği hürmet; ortaya konacak olan eserin de yol haritasını çizmiş olacaktı.

Sahasında ilk olan Türk Siyasi Hayatında Büyük Birlik Partisi adlı kitabın yazarı, Hocamız Ömer Umur, Ordu Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni. Ömer Bey’in yukarıda sözünü ettiğimiz duygularla kaleme aldığı, aslında bir yüksek lisans tezi olan ve 2016 yılında Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Yüksek lisans tezi” olarak kabul edilmiş akademik çalışmasından bahsediyoruz.

Akademik çalışmaların en belirgin özelliği, daha çok ilgilenilen alana hitap ettiğinden, normal bir okuyucuda pek karşılığı olmamasıdır. Dipnotlar, alt yazılar, alıntılar şeklinde hazırlanan ve okuyucu kaygısı gütmeyen bu eserler, bilimsel çalışma yapmak isteyenler için önemli bir kaynaktır, ama normal bir okuyucu için sıkıcı yönleri daha ağır basmaktadır. Bu tarz eserlerin en azından şahsım üzerinde böyle olumsuz bir etkisi vardır. Fakat Ömer Umur, eserini bir tez olarak değil de, daha çok kronolojik bir tarih kitabı formatında hazırlamış, eserinde akıcılığa önem vermiş, konuları sadeleştirmiş, normal bir okuyucuyu sıkmamayı hedeflemiş ve bunda da başarılı olmuştur. Eser bu özellikleri sayesinde bizlerde oluşan tez çalışmalarına karşı olumsuz yaklaşımları yıkmıştır diyebiliriz.

Bizim jenerasyonun, özellikle 1990 sonrası siyasî hayattaki değişimler, gelişimler ve cereyan eden olaylar hakkında az çok malumatı vardır. Zira konjöktürü birebir yaşadık ve olaylara yakinen şahit olduk. Doksanların başında hemen hiç kimsenin beklemediği, bir anlamda Milliyetçi camiada şok etkisi yapan, şehit lider rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun birdenbire ait olduğu camiadan neden koptuğu, tâbi olduğu liderine hangi gerekçelerle karşı çıktığı ve yeni bir partinin kurulmasını istediği herkes tarafından merak edilmiş, sorulmuş ama alınan cevaplar pek doyurucu olmamıştır. Herkes kendi bakış açısından cevaplamış, meseleye ait olduğu yerden bakmış ve konu tam anlamıyla ortaya konulamamıştır. Böyle durumlarda kimin kamuoyu desteği daha fazlaysa, kim sesini daha çok çıkarıp karşısındakini boğabiliyorsa o haklı konuma geçmektedir. Ömer Umur, yaptığı titiz araştırmalarla, görüştüğü kanaat önderleriyle, taradığı basın yayın organlarıyla güvenilir bir zemin oluşturmuş, objektif bakış açısı ortaya koyarak bu alanda büyük bir boşluğu doldurmuştur. Kitabı bir cümleyle özetlersek; “Havada kalan ya da cevaplaması gereken konularda vicdanları rahatlatacak bir güvene sahiptir.” dersek meseleyi en doğru şekilde tanımlamış oluruz.

Altı bölümden oluşan eserde, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu hakkında, onun kişiliği, siyasî dehâsı ya da özgeçmişi üzerine yeterli bilginin bulunmayışı kanatimce bir eksiklik olarak gözükmektedir. Bunu sorgularken, yüksek lisans tezlerinin yazılma karakterini bilmediğimizden belki de alınamamış olması muhtemeldir; bundan dolayı da eserin müellifinden helallik isteriz. Görsellerle desteklenen, içerisinde büyük bir samimiyet ve gayretin olduğu satırlar bitirilip eserin son kapağı kapatıldığında ortaya konulan gayret ve samimeyet içtenlikle hissedilmektedir.

Yine Ömer Umur Hoca kendisi bizzat şunu söylemektedir; “Ben bir öğretmenim, böylesi kutlu bir davayı ancak tez olarak hazırlayabildim, yetenekli olanlar hikâyesini, romanını yazsınlar.” diyerek bundan sonra Muhsin Başkan ve partisi Büyük Birlik’le ilgilenenlere güçlü bir kaynak eser, bir başucu kitabı bıraktığını veciz sözleriyle ifade etmiştir.

432 sayfalık geniş hacimli bir eser olan Türk Siyasi Tarihinde Büyük Birlik Partisi, kısa sürede üçüncü baskıyı yaparak kendisine gösterilen ilginin karşılığını almıştır. Yayın ve siyaset dünyasına böylesi özgün bir eseri kazandıran Ömer Hocamızı tebrik ediyor, başarılının devamını diliyoruz.

Ömer UMUR, Maarif Mektepleri, 2017, 432 Sayfa, ISBN: 9786059791656

Yazar: Fehmi DEMİR

0 0 kere oylandı
İçeriği Değerlendir